ภาพกิจกรรม
STEM Education Darussalam
แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์  รวมเข้าด้วยกัน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2558,11:21   อ่าน 1478 ครั้ง