ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสัญธาร เหร็นเส็บ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนูรลี ศรีษะสังข์

นางกูซารีฟะ ซัยนับ อบูฮูรอยเราะห์

นางสาววัชนิดา มามะ

นางสาวนาซูฮา หามิ

นางสุไกย๊ะ ระเอะ

อาสือมะห์

นายดือรอแม บองอปาเนาะ

นายมุลกัน ยูโซะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/16